108 Names of Tulsi Maa

108 Names of Tulsi Maa

 1. Om shri tulasyai namah
 2. Om nandinyai namah
 3. Om devyai namah
 4. Om shik hinyai namah
 5. Om dharinyai namah
 6. Om dhatryai namah
 7. Om savitryai namah
 8. Om satya sandhayai namah
 9. Om kala harinyai namah
 10. Om gauryai namah
 11. Om deva gitayai namah
 12. Om draviyasyai namah
 13. Om padminyai namah
 14. Om sitayai namah
 15. Om rukminyai namah
 16. Om priya bhuushan ayai namah
 17. Om shreyasyai namah
 18. Om shri matyai namah
 19. Om man yayai namah
 20. Om gauryai namah
 21. Om gautam architayai namah
 22. Om treta yai namah
 23. Om tripatha gayai namah
 24. Om tripad ayai namah
 25. Om trai murtyai namah
 26. Om jagat rayayai namah
 27. Om tra sinyai namah
 28. Om gat rayai namah
 29. Om gatri yayai namah
 30. Om garbha varinyai namah
 31. Om shobhanayai namah
 32. Om samayai namah
 33. Om dvira dayai namah
 34. Om aradyai namah
 35. Om yagya vidyayai namah
 36. Om maha vidyayai namah
 37. Om guhya vidyayai namah
 38. Om kamaxyai namah
 39. Om kulayai namah
 40. Om shriyai namah
 41. Om bhuumyai namah
 42. Om bhavitryai namah
 43. Om savitryai namah
 44. Om sarva veda vidam varayai namah
 45. Om shankhinyai namah
 46. Om chakrinyai namah
 47. Om char inyai namah
 48. Om chapal exanayai namah
 49. Om pitam barayai namah
 50. Om prota somayai namah
 51. Om saurasayai namah
 52. Om axinyai namah
 53. Om ambayai namah
 54. Om sarasvatyai namah
 55. Om sam shrayayai namah
 56. Om sarva devatyai namah
 57. Om vishva shrayayai namah
 58. Om sugandhinyai namah
 59. Om suvas anayai namah
 60. Om vara dayai namah
 61. Om sush ronyai namah
 62. Om chandra bhagayai namah
 63. Om yamuna priyayai namah
 64. Om kaveryai namah
 65. Om manikar nikayai namah
 66. Om archinyai namah
 67. Om stha yinyai namah
 68. Om dana pradayai namah
 69. Om dhana vatyai namah
 70. Om sochyam anasayai namah
 71. Om shu chinyai namah
 72. Om shreya syai namah
 73. Om priti chin texanyai namah
 74. Om vibhuutyai namah
 75. Om akrityai namah
 76. Om avir bhutyai namah
 77. Om prabhavinyai namah
 78. Om gandhinyai namah
 79. Om svarginyai namah
 80. Om gadayai namah
 81. Om vedyayai namah
 82. Om prabhayai namah
 83. Om sarasyai namah
 84. Om sara siva sayai namah
 85. Om sarasvatyai namah
 86. Om shara vatyai namah
 87. Om rasinyai namah
 88. Om kalinyai namah
 89. Om shreyo vatyai namah
 90. Om yamayai namah
 91. Om brahma priyayai namah
 92. Om shyama sundarayai namah
 93. Om ratna ruupinyai namah
 94. Om shama nidhinyai namah
 95. Om shata nandayai namah
 96. Om shata dyutaye namah
 97. Om shiti kanthayai namah
 98. Om prayayai namah
 99. Om dhatryai namah
 100. Om shri vrinda vanyai namah
 101. Om krishnayai namah
 102. Om bhakta vatsalayai namah
 103. Om gopika kridayai namah
 104. Om harayai namah
 105. Om amrita rupinyai namah
 106. Om bhuumyai namah
 107. Om shri krishna kantayai namah
 108. Om shri tulasyai namah